Domstol gav socialen bakläxa

Norrmalm Om man ska neka en medborgare rätt att överklaga ett beslut om försörjningsstöd av byråkratiska skäl måste man vara noga med att själv följa reglerna.

Den läxan har stadsdelsnämnden nu fått lära sig efter att en 35-årig kvinna klagat på att hennes handläggare räknat fel på det bidrag hon hade rätt till. Kvinnan fick svaret att hennes klagomål hade kommit in för sent för att gälla.

Förvaltningsrätten konstaterar dock att det inte framgår när kvinnan fick beslutet och att det därför är meningslöst att luta sig mot regler om att de ska överklagas inom tre veckor.