Domstol ger äldre rätt till boende

En 87-årig kvinna i Hägersten har vunnit en tvist med stadsdelsförvaltningen och får rätt till demensboende. Det har förvaltningsrätten beslutet.

Kvinnan som har Alzheimers och har problem med smärtor i rygg och ben, kände sig ofta otrygg i sitt hem, trots att hon fick hjälp av hemtjänsten.

Hon ansökte därför om plats på ett vård- och omsorgsboende med demensinriktning. Men Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning sa nej.

Stadsdelsförvaltningen får nu bakläxa av förvaltningsrätten som beslutat att kvinnas psykiska och fysiska tillstånd ger henne rätt till en plats på ett vård- och omsorgsboende.