Domstol ger grönt ljus för Rönninge Centrum

Rönninge Förvaltningsrätten har gett två personer som överklagat Rönninge centrum-projektet avslag. En av dem överklagade med motiveringen att projektet borde ha upphandlats. Rätten skriver i sin dom att även om det finns exploateringsfrågor kopplade till markanvisningsavtalet med byggherren Småa så bedömer de att lagen om offentlig upphandling inte gäller här. Ingen har överklagat domen ännu.