Domstol ger kvinna rätt till bidrag

SKÄRHOLMEN Förvaltningsrätten slår fast att en kvinna i Skärholmen har rätt till socialbidrag som hon blivit nekad av kommunen. Stadsdelsnämnden ansåg bland annat att kvinnan inte var villig att ta emot hjälp för sin missbruksproblematik och på så sätt stå till arbetsmarknadens förfogande.

Domstolen menade att socialtjänsten inte har rätt att vägra en person med missbruksproblem försörjningsstöd för att den inte har deltagit i vissa insatser för att bli fri från missbruket.