Domstol ger man rätt till hemtjänst

Rinkeby-Kista Mannen i 75-årsåldern sökte hemtjänst i Rinkeby-Kista men fick avslag på flera punkter. Bland annat nattillsyn, följeslagare till sjukgymnast och läkare. Men nu får stadsdelen bakläxa av förvaltningsrätten, dit mannen överklagat sitt ärende.

Domstolen pekar på att mannen tidigare fått hjälp med nattillsyn och att det inte finns något som visar att hans hälsa blivit bättre sedan dess. Därför beviljas han tillsyn två gånger per natt. Domstolen håller dock med om avslaget av följeslagare då det behovet kan tillgodoses genom färdtjänst eller hemvård.