Domstol: ”Hotel”-skylten blir kvar

"Hotel"-skylten vid Fridhemsplan får vara kvar – trots ljuset som stör grannar.

Det har nu mark- och miljööverdomstolen beslutat.

En strid kring en lysande skylt vid Fridhemsplan har nått hela vägen upp till mark- och miljödomstolen. Det handlar om skylten med texten ”hotel” vid Sankt Eriksgatan 20 som en granne tyckte lyste för starkt in i hans fönster.

Grannen överklagade bygglovet från den 17 mars förra året men fick avslag både hos Länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen.

Nu har striden nått högsta instans: mark- och miljööverdomstolen.

Men också här får grannen avslag på sin begäran. Domstolen ifrågasätter inte att grannen ”upplever olägenhet” av skylten men anser att den inte är tillräckligt ljusstark eller nära hans lägenhet för att den ska förbjudas.