Domstol lyssnar på bullret i Väsby

I dag börjar striden om flygningarna över Väsby ska få fortsätta efter 2018.

Domstolens ledamöter ska på plats undersöka flygbullret i centrala Väsby.

Lokaltidningen Mitt i berättade i förra veckan om det nya miljötillstånd som Swedavia har ansökt om och där frågan om flygningarna över Väsbys centrala delar efter 2018 är en nyckelfråga.

Huvudförhandlingen i mark- och miljödomstolen börjar på Arlanda i dag tisdag. Men ledamöterna ska också själva på plats bedöma hur mycket flygplanen bullrar över centrala Väsby.

– Vi har föreslagit att de ska stå vid Centralvägen-Dragonvägen. Där anser vi att man hör flygplanen väl och det ger också domstolen kunskaper om omfattningen av flygtrafiken och bullret. Det är viktigt att ha varit med där för att förstå vårt krav på att inte flyga över centrala Väsby, säger kommunstyrelsens ordförande Per-Erik Kanström (M).

Han bjöd i förra veckan in lokalpressen för att tillsammans med oppositionsrådet Leif Berglund (S) berätta att kommunen står laddad inför domstolsförhandlingen.

– I vanliga fall brukar vi ha olika åsikter men här står vi helt enade. Vi månar om Väsbyborna och framförallt om de cirka 20 000 personer som bor i centrala Väsby som verkligen är berörda av bullret, säger Per-Erik Kanström.

Men är inte många Väsbybor redan vana vid flygbuller och kommunen växer ju ständigt?

– Det kan så vara att en del, som jag själv, inte känner sig störda av flygbullret. Men faktum är att många blir störda och det kan vara svårt att utveckla kommunen om bullret fortsätter, säger Per-Erik Kanström.

– Flygbullret kan göra det svårt att bygga ut här. Nu har vi en skyldighet att lösa det här problemet för Väsbyborna. Vi måste ta tillvara tillväxtkraften i kommunen, säger Leif Berglund.

Fakta

Väsby hävdar löftesbrott

Väsby kommun anser att Swedavia, tidigare Luftfartsverket, har gjort sig skyldig till löftesbrott. När den tredje banan på Arlanda planerades lovade myndigheten att börja med kurvade inflygningar. Inflygningar över centrala Väsby var inte aktuellt.

Minskas inte bullret över centrala Väsby riskeras flera tusen nya bostäder att inte bli av.

Källa: Upplands Väsby kommun