Domstol prövar tillstånd för fabrik

Turerna kring den planerade biogasfabriken vid Ältasjön i Skarpnäck fortsätter.

Mark- och miljööverdomstolen ger nu prövningstillstånd för ärendet sedan Swedish Biogas International AB överklagat mark- och miljööverdomstolens avslag i november förra året.

I överklagandet skriver biogasföretaget att domstolen bland annat gjort en felaktig bedömning av risken för anläggningens påverkan på omgivningen.

Swedish Biogas International AB anser också att domstolen gjort felaktiga antaganden om att företagets verksamhet på and­ra orter i Sverige bedrivs på ett sådant sätt att tillståndet för fabriken i Skarpnäck inte kan tillåtas.