Domstolen prövar inte vindkraftverk

Motståndare till ett nytt vindkraftverk på Ljusterö åkte på ett bakslag i Högsta förvaltningsdomstolen. Nu vill de i stället att Högsta domstolen prövar möjligt jäv.

– Jag tycker att det är en rättsskandal utan motstycke, säger Jan Bergstedt, ordförande i Föreningen för Ljusterö natur och miljö.

För en tid sedan beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att inte bevilja prövningstillstånd för det överklagade vindkraftverket på Ljusterö.

Därmed åkte Jan Bergstedt och övriga motståndare på ännu en motgång. Men Jan Bergstedt har inte gett upp.

– Nu har vi skickat en resningsansökan till Högsta domstolen mot miljööverdomstolen. Dessutom tänker vi anmäla Högsta förvaltningsdomstolen till Justitiekanslern.

I resningsansökan hävdar anmälarna bland annat att Conny Söderström (M), ordförande i Österåkers miljö- hälsoskyddsnämnd även suttit i styrelsen för Ljusterö vind ekonomisk förening (LVEF) och därför var jävig då kommunen gav tillstånd till vindkraftverket.

Dessutom anklagas han för att ha gynnat sin frus ekonomiska intressen.

– Jag har aldrig suttit i styrelsen, jag blev föreslagen när de skulle starta men tackade självfallet nej. Vad min fru gör har de inte med att göra. Hon har fyra vindkraftsandelar, säger Conny Söderström.

Roy Fjärrstad, sekreterare i LVEF, tror inte vindkraftmotståndarna kommer att lyckas med sina nya utspel

– Så vitt vi förstår har det gått så långt det kan i och med att Högsta förvaltningsdomstolens beslut. Nu har bygglovet vunnit laga kraft, säger han.

Senare i vår, preliminärt den 8 mars, ska medlemmarna i LVEF besluta hur man ska gå vidare med bygget av vindkraftverket.

Fakta

Segdragen strid om snurran

2007 gav Österåkers kommun bygglov för ett vindkraftverk på Ljusterö.

Det överklagades och revs upp av länsstyrelsen eftersom berörda sakägare inte fått yttra sig.

Samma år fattade kommunen nytt beslut om bygglov, men även det överklagades.

Mellan 2010–2013 avslog i tur och ordning länsstyrelsen, förvaltningsrätten och kammarrätten överklaganden.