Domstolsbeslut stoppar 1 400 nya bostäder på Näsängen i Österåker

Näsängen etapp 1
Kommunen vill bebygga området med 1 400 bostäder och ca 15 000 kvm lokaler.
Mark- och miljödomstolen upphäver Österåkers detaljplan för Näsängen etapp 1 – bygget av 1 400 nya bostäder vid Täljöviken. Skälen är bland annat att området till stor del består av ”brukningsvärd” jordbruksmark.

Förra sommaren beslutade Österåkers kommunfullmäktige att anta detaljplanen Näsängen etapp 1, för att kunna bygga runt 1 400 nya bostäder med småstadskaraktär vid Täljöviken. Området har beskrivits av kommunen ”som en del i den stadsmässiga utvecklingen av Kanalstaden”.

Näsängen 1

Planområdet ligger vid Runö folkhögskola, mellan Täljöviken och Tunafjärden.

Men planerna överklagades av Naturskyddsföreningen Österåker.

I går, tisdag 23/4, kom Mark- och miljödomstolens beslut. Domstolen upphäver kommunens detaljplan.

Jordbruksmark skulle försvinna

Skälen är flera: Domstolen anser att det saknas förutsättningar för att upphäva strandskyddet och att det saknas en tillräcklig redovisning av rimliga alternativ i kommunens miljökonsekvensbeskrivning.

Dessutom bedömde man, som Naturskyddsföreningen invänt, att planerna innebär att ”brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk” på ett sätt som, enligt domstolen, strider mot miljöbalken.

Stort område

Området som detaljplanen avser är ett 63 hektar stort område vid Runö folkhögskola, varav 17 hektar är jordbruksmark.

När Österåkers fullmäktige beslutade om detaljplanen i juni förra året reserverade sig Roslagspartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bland annat med hänvisning till att det är jordbruksmark och att området är naturskönt.

För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet krävs prövningstillstånd