Domstolsbeslut om oljedepån tidigast 2018

Tidigast nästa år väntas beslut om oljedepåns framtid
Tidigast nästa år väntas beslut om oljedepåns framtid
Tidigast 2018 kommer miljööverdomstolen med besked om Bergs oljedepå i Nacka.
Nacka kommun har överklagat att oljedepån blir kvar.
I dagarna har kommunen yttrat sig om ersättningen oljebolaget kräver för sina rättegångskostnader.

Nacka kommun förlorade tidigare i år den juridiska striden om uppsägningen av hyreskontraktet för marken där Bergs oljedepå sedan slutet av 50-talet ligger i Jarlaberg.

Kommunen vill ha tillbaka marken för att bygga bostäder på platsen.

Mark- och miljödomstolen ansåg att skälen att säga upp avtalet inte var tillräckliga.

Fick prövningstillstånd

Nacka kommun överklagade till Mark- och miljööverdomstolen som gav kommunen prövningstillstånd.

För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta sig an ett överklagande krävs prövningstillstånd. Överdomstolen brukar inte ange skäl till varför prövningstillstånd meddelas. Det här fallet anser domstolen ändå är ”ovanligt”.

Kompletterat

I dagarna har kommunen begärt att mark- och miljööverdomstolen bedömer om oljebolagets krav på ersättning för rättegångskostnader i underrätten, mark- och miljödomstolen, är rimligt. Kommunen anser att ersättningen bolaget begär ”inte fullt ut är skäligen påkallad”.

Underrätten, mark- och miljödomstolen, har tidigare  beslutat att kommunen ska ersätta oljebolagets rättegångskostnader med 3,2 miljoner kronor, något oljebolaget överklagat. Bolaget begär mer pengar, 3,6 miljoner.

Mark- och miljööverdomstolen avgör generellt sina mål inom ett halvår. I det här fallet skulle det innebära tidigast sommaren 2018. Men troligen tar det ännu längre tid:

Det här målet är ganska ovanligt

– Det här målet är ganska ovanligt, det kommer inte att avgöras tidigare än så, säger Gunilla Barkevall, jurist vid överdomstolen som förbereder målet.

Oljebolaget Circle k har närmast möjlighet att yttra sig över Nacka kommuns yttrande om ersättning för rättegångskostnader.