Domstolstvist om friskvårdsgolf

Vallentuna Huvudstadens golf strider för att golf ska godkännas för friskvårdsbidrag. Nu tar de frågan till Högsta domstolen och yrkar på skadestånd från staten. De menar att staten överträder EU-rättsliga statsstödsregler när bara vissa aktiviteter får friskvårdsbidrag. Huvudstadens golf har flera golfbanor i kommunen.