”Döp om Signalfabriken”

Namnet går inte hem hos alla.
Namnet går inte hem hos alla.
Shoppingkvarteret på södra sidan av järnvägen fyllde nyligen två år. Men alla är inte nöjda - i alla fall inte med namnet.

En uppretad Sundbybergsbo skriver nu i ett medborgarförslag till kommunen att det är hög tid att byta namn på området. ”Namnet är obegripligt och löjeväckande. Ge området ett begripligt namn som vi kan vara stolta över”, skriver förslagsställaren.

Hen anser att nuvarande namn saknar historisk koppling och inte beskriver verksamheten.

En uppmaning skickas i förslaget till stadens nya politiska styre att göra ”en radikal insats inför framtiden” genom att ge området ett nytt namn.