DO:s flytt kan dröja två år till

RINKEBY/TENSTA Flytten av Diskrimineringsombudsmannen (DO) till Rinkeby eller Tensta försenas med upp emot två år.

Tanken var att myndigheten skulle flytta redan vid nästa årsskifte, men den konsekvensrapport som har gjorts visar att personalen tycker att det går för fort.

De oroas för hög personalomsättning och försämrad arbetsmiljö under flytten, just när de har fått stabilitet i verksamheten.

Nu får DO på sig fram till slutet av 2016 att genomföra flytten.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat, att DO undersöker möjligheten att flytta in i Bredbyskolans lokaler i Rinkeby.