Douglas får EU-bidrag till ridhus

ÖSTERÅKER Familjen Douglas företag Wasatornet AB har beviljats ett EU-bidrag på maximalt 750 000 kronor för att bygga ett ridhus. Det har länsstyrelsen beslutat. Pengarna kommer från EU:s landsbygdsprogram för diversifiering och förbättrad livskvalitet på landsbygden.

Totalt beräknar Wasatornet att ridhuset kommer att kosta cirka 6,3 miljoner kronor och att bygget och all redovisning av kostnader ska vara klart senast innan årsskiftet.