Kommunen överklagar LSS-böter

När en Sollentunabo fick vänta två år på en gruppbostad fick kommunen böter på 670 000 kronor.

Nu har kommunen överklagat förvaltningsrättens dom - eftersom den drabbade ändå inte var äldre än genomsnittet när han fick flytta hemifrån.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat om att förvaltningsrätten beslutat att Sollentuna kommun ska betala en straffavgift på drygt 668 000 kronor efter att en Sollentunabo fått vänta oskäligt länge på den gruppbostad som han fick rätt till i september 2013.

I första hand vill kommunen helt slippa betala någon straffavgift. I andra hand vill man få straffavgiften nedsatt till högst 100 000 kronor, skriver kommunjuristen i ett överklagande till kammarrätten.

En rad skäl tas upp.

Bland annat hävdar kommunen att det inte alls handlat om ett oskäligt dröjsmål – eftersom mannen inte var äldre än genomsnittet (knappt 23 år) när han efter två års väntan fick sin plats på en gruppbostad.

”Detta bör rimligen ligga inom det åldersspann som måste accepteras för att få ett eget boende i en storstadsförort som Sollentuna”, skriver kommunjuristen.

I överklagan förs det även fram att:

* Det är brist på lämplig mark att bygga LSS-bostäder på.

* Sollentuna kommun förbereder flera nya LSS-boenden just nu.

* Sollentuna kommun erbjöd mannen plats på två olika gruppboenden: ett i Södertälje och ett i Hässelby, vilka han tackade nej på grund av att de låg långt borta.

* Kommunen såg till att mannen garanterades ”goda levnadsvillkor” i väntan på den plats han blivit lovad.

Läs mer:

http://arkiv.mitti.se:4711/2015/36/sollentuna/MIST-20150901-A-016-A.pdf