Plan för Douglas marina sjunker som en sten

Mark- och miljöverdomstolen i Svea hovrätt sa nej till kommunens begäran.
Mark- och miljöverdomstolen i Svea hovrätt sa nej till kommunens begäran.
I december upphävde mark- och miljödomstolen Österåkers plan för familjen Douglas marina i Säbyviken. Underlaget var helt enligt för dåligt, ansåg domstolen. Nu har Österåkers kommun åkt på en ny näsbränna.

Mark- och miljööverdomstolen säger nej till att ens ta upp kommunens detaljplan för ny prövning. Det meddelade domstolen fredagen den 13 april.

Därmed står mark- och miljödomstolens beslut från 4 december förra året fast: Den detaljplan som Österåker kommun beslutade om 2016 för Säbyviken och familjens Douglas marina upphävs.

Inga skäl för prövning

För att få prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen krävs att det finns skäl att betvivla att tidigare dom är riktig eller att det inte går att bedöma om så är fallet. Alternativt kan prövningstillstånd ges om det är ”av vikt för ledning av rättstillämpningen” eller om andra synnerliga skäl finns.

Mark- och miljööverdomstolen skriver att man gått igenom målet och kommit fram till att inget av dessa skäl var uppfyllda.

Beslutet kan inte överklagas.

När Mark- och miljödomstolen beslutade att upphäva detaljplanen i vintras var skälen i huvudsak fyra: Att kommunen inte utrett alternativa placeringar av marinan tillräckligt, att man inte utrett påverkan på miljön tillräckligt och att planen inte reglerar åtgärder för att värna miljön.

Dessutom ansåg domstolen att det saknas skäl att upphäva strandskyddet i delar av området.

Detaljplanen har tidigare även kritiserats av miljövänner, som ett försök av Österåkers kommun att i efterhand släta över fel som markägaren och kommunen gjort.