Douglas överklagar beslut om båthallen

Familjen Douglas båthall i Säbyviken har överklagats till kammarrätten.

Tidigare har både länsstyrelsen och förvaltningsrätten sagt nej till bygglov.

Hittills har både länsstyrelsen och förvaltningsrätten gett Österåkers kommun på tafsen för bygglovet till familjen Douglas båthall i Säbyviken. Nu vill familjen på Rydboholms slott att även kammarrätten tar upp fallet.

I slutet av juni beslutade förvaltningsrätten att avslå ett överklagande om båthallen av Carl Douglas, Elisabeth Douglas, Eric Douglas, Gustaf Douglas och Magnus von Essen. Förvaltningsrätten höll i stället med länsstyrelsen som tidigare rev upp Österåkers kommuns bygglov från 2010 för den 276 kvadratmeter stora tillbyggnaden.

Enligt Österåkers kommun handlade det om en ”mindre avvikelse” från detaljplanen när man gav bygglov för tillbygget på mark som markerats som grönområdet i kommunens egen detaljplan.

Det tyckte inte förvaltningsrätten som menar att avvikelsen är betydande. Dessutom pekar förvaltningsrätten på att den 214 kvadratmeter stora båthall som familjen har sedan tidigare också är byggd på grönområde.

Tidigare har Lokaltidningen Mitt i berättat om att både båthallen och tillbygganden saknat dispens från strandskyddslagen och att schaktningsarbeten i området utförts utan marklov. I överklagandet till kammarrätten skriver familjen Douglas att ärendet bör tas upp eftersom höga ekonomiska värden står på spel. Dessutom kopplar familjen den privata båthallen till Säbyvikens marina som man äger och har stora planer för.

Bland annat vill man fördubbla marinans kapacitet från 350 till 700 båtar, genom muddring, nya bryggor och en 335 meter lång betongkaj. I miljökonsekvensbeskrivningen som utförts på uppdrag av familjen Douglas uppges utbyggnaden på så gott som alla punkter innebära en liten miljöpåverkan, slutsatser som fått kritik av miljövänner.

Säbyvikens marina uppmärksammades redan i mitten av 1970-talet. Den kallades då för ”svarta hamnen” eftersom den byggts i smyg under flera år, utan bygglov, delvis på oljefat och bilvrak. Som mest hade den då runt 600 båtar, och i gamla pressklipp beskrivs nedsmutsningen i vattnet som svår.