Douglas sinkar SL:s dubbelspår

Roslagsbanans dubbelspår försenas. Bygget har nämligen överklagats av familjen Douglas som vill ha en bättre helhetsbild innan de godkänner SL:s planer.

Familjen Douglas på Rydboholms gård stoppar utbyggnaden av Roslagbanans dubbelspår på sträckan mellan Rydbo och Åkers Runö. För någon vecka sedan lämnade familjen in en överklagan till regeringen, men än så länge är skälen delvis höljda i dunkel eftersom de tänker komplettera överklagandet.

Oavsett utgång innebär det att bygget nu kan försenas med månader.

– Beroende på hur lång tid det tar nu kan det bli ändringar i tidsplanen, säger Maria Olsson, projekteringsledare på SL.

Enligt henne var bygget tänkt att starta i mars 2013 och överklagandet var oväntat. Sträckan det gäller är drygt fem kilometer lång och går över familjens mark.

Men enligt Maria Olsson påverkar inte själva banan markägarna så mycket.

Genom kurvuträtningar väntas Douglas få tillbaka lika mycket mark som är tänkt att tas i anspråk.

En olägenhet är däremot att SL måste låna mark av Douglas för arbetsvägar och upplag under själva bygget, men detta kommer att återställas, lovar SL.

I ett uttalande skriver Anne-Marie Wickström, vice vd för familjens bolag Wasatornet AB, att arbetet med Roslagsbanan och Arninge station påverkar både Rydboholms gårds och andras verksamheter. Och att man vill få en helhetsbild av detta innan man kan ge sitt godkännande.

Anne-Marie Wickström understryker att man har en positiv dialog med SL.

Tidigare har Carl Douglas motsatt sig järnvägsplanen i ett yttrande och begärt att få ta del av SL:s långsiktiga plan för all kollektivtrafik i området, både för att de som markägare ska kunna bevaka sina intressen och för att ”i rimlig omfattning och på ett strukturerat välplanerat sätt kunna ta sitt ansvar som goda medborgare och hjälpa samhällsutvecklingen i rätt riktning”.

Bland annat har familjen Douglas motsatt sig en ny tågdepå i Rydbo, vilket fått SL att i stället försöka bygga depån i Molnby i Vallentuna – i ett område fullt med fornlämningar. Enligt uppgift till Mitt i från Trafikverket beräknas det kunna ta 3-9 månader innan regeringen avgjort ärendet.