Douglas: Vi gläds mycket åt domen

Ullnabacken
Greve Carl Douglas är nöjd med domen som stoppar tippandet på Ullnabacken.
Förra veckan beslutade mark- och miljödomstolen att förbjuda fortsatt tippning av avfallsmassor på Ullnatippen. Nu kommenterar Carl Douglas, som äger grannfastigheten, beslutet.

– Vi gläds mycket åt domen. Vi är mycket besvikna att Täby Kommun så totalt brustit i tillsyn och i sitt ägande och anser att vi fått rätt i den viktigaste delen – dvs att verksamheten åtminstone sedan 1999 års lagstiftning krävt tillstånd. Man har alltså i 17 år bedrivit en i grunden olaglig verksamhet, enligt domen, skriver han i ett uttalande.

Som Mitt i tidigare berättat beslutade mark- och miljödomstolen förra veckan att förbjuda företaget ABT att fortsätta tippa och deponera bland annat jord- och stenmassor på den kommunägda tippen i Ullna.

Verksamheten får bara återupptas när det finns en så kallad avslutningsplan från länsstyrelsen, som berättar hur Ullnatippen ska sluttäckas när den upphört som tipp.

I domen slår mark- och miljödomstolen bland annat fast att deponin på tippen fortsatt, trots att den skulle upphöra redan i slutet av 2008.

Enbart förra året körde 40 520 lastbilar med 144 000 ton massor till Ullnatippen, enligt företaget ABT:s egen miljörapport. Och när mark- och miljödomstolen besökte platsen kunde man med egna ögon se ”ett oavbrutet och jämnt flöde av lastbilar” som körde upp på deponin och tippade massor.

Kritiken från Douglas mot Ullnatippen har bland annat gällt att det konstgjorda berget skuggar hans fastighet intill, att det finns risk för ras, att tippen hotar att förorena mark och vatten och att verksamheten gjort att hans egen fastighet minskat i värde.

– Först när vi vet hur Täby Kommun kommer hantera soptippen kan vi påbörja planering för vår mark. Ingen vill ju bo eller verka precis bredvid en olaglig (enligt domen) soptipp där man inte vad som kan hända, skriver han.

Lär mer:

Greve Douglas stoppar Ullnabacken