Drabanten rivs för att bygga bostäder till äldre

Drabanten Silver Life bostäder
Visionsbilden för bostäderna som ska byggas där Drabanten stått.
Den gamla kontorsbyggnaden börjar rivas på måndagen för att göra plats för silver life-bostäder.
– Detta är ett nytt koncept i Sverige, där målgruppen främst är äldre, säger Alarik von Hofsten, projektledare.

Det stora stadsutvecklingsprojektet i Fyrklövern är planerad att resultera i totalt 1 600 bostäder.

En av byggprojekten startar i dag, måndag, i och med rivningen av Drabanten i centrala Upplands Väsby. Huset som ligger vägg i vägg med Väsby centrum ska bli till 103 lägenheter och 54 vårdboende i detta silver life-projekt.

Lägenheterna och huset ska utformas med äldre personers behov i åtanke.

– Vi upplever att det finns ett stort intresse från de äldre i området för dessa typer av bostäder, säger projektledaren Alarik von Hofsten.

”Största byggprojektet på flera årtionden”

Bostäderna som byggs vid Väsby centrum förväntas stå klara och redo för inflyttning 2021. Hela projektet i Fyrklövern är planerat att vara fullbordat först några år senare.

– I Upplands Väsby är det här det största byggprojektet på flera årtionden, säger Alarik von Hofsten.

De senaste åren har arbete lagts på att förbereda infrastrukturen i byggområdet. Ett av projektens byggen stod klart redan vid årsskiftet och tre andra är redan igång.

Rivningen av Drabanten innebär att femte bygget drar igång – ett av de största.

– Flera av husen som byggs är som högst fyra till fem våningar. Det som byggs där Drabanten har stått är på sina högsta platser kapabel att innefatta 17 våningar, säger Alarik von Hofsten.