Dricksvatten färgas brunt i Viksjö

Boende i Viksjö kan den närmsta veckan vänta sig att vattnet i kranen är missfärgat eller vitt och fullt med bubblor.

Orsaken är att kommunen ska öka trycket i ledningarna.

Det är området mellan Råstensvägen och Lantmäterivägen i Viksjö som berörs. Kommunen har upptäckt att trycket i vattenledningarna är för lågt och det ska därför höjas.

Mellan 29 augusti och 9 september ska en så kallad tryckstegringsstation sättas i drift och detta kan medföra att dricksvattnet blir missfärgat, både brunt, gult och vitt vatten kan förekomma, ibland även med bubblor. Anledningen är att det ökade trycket kan göra av avlagringar lossnar från rören.

Missfärgat vatten ska i normala fall inte innebära någon fara för hälsan, men undvik för säkerhets skull att dricka kraftigt missfärgat vatten.

Allmänheten avråds dessutom från att tvätta när vattnet är färgat för att undvika att kläder och andra textilier förstörs.

Kommunen råder den som har missfärgat vatten att spola kallt vatten en stund – i regel försvinner missfärgningen efter några minuter.

Här kan du läsa mer om tryckhöjningen och se en karta över vilka hushåll som berörs.