ANNONS

Dricksvattnet i Täby ofarligt

ANNONS

Täby Enligt Livsmedelsverket har dricksvattnet i flera kommuner landet över förorenats sedan giftiga ämnen från brandskum läckt ut i grundvattnet. Detta är inget som drabbar Täbybor, informerar kommunen om. Norrvatten som förser Täby med dricksvatten har analyserat vattnet och kommit fram till att halterna av så kallade högfluorerade ämnen är extremt låga.

ANNONS