ANNONS

Driften vid Sätra varv försenas flera månader

Sätrareservatet
Än lyser Trafikverkets hamndrift med sin frånvaro i Mälaren vid Sätra naturreservat.
Verksamheten vid den tillfälliga hamnen vid Sätra varv kommer inte att starta förrän i höst. Det är en försening med flera månader.
ANNONS

Trafikverket har låtit bygga hamnen för att transportera bort sprängmassor från bygget av Förbifart Stockholm via båt. På så vis ska man minska antalet tunga vägtransporter med sprängmassor till och från arbetsområdet.

Hamnverksamheten skulle ha startat i juni, men nu meddelar Trafikverket att den försenas. Först under tidig höst kommer båttrafiken i gång – först med provdrift.

Orsaken till förseningen är bland annat en överklagandeprocess av en upphandling för bergarbeten, som tog flera månader. Dessutom tog det tid för Trafikverket och entreprenören att tillsammans utreda har man bäst skapar utrymme för krossning av berg och logistik under mark. Det rörde bland annat arbetsmiljöfrågor.

När bygget av Förbifart Stockholm är klart ska hamnen tas bort och varvsområdet återställas.