ANNONS

Ljudisolering krävs vid Mälarbanan

ANNONS

JAKOBSBERG Ett mätföretag har bedömt att inga kännbara vibrationer kommer att uppstå i de bostäder som ska byggas i Söderdalen vid Mälarbanan. Däremot är det nödvändigt med stomljudsisolering av byggnaderna, riktvärdet för stomljud beräknas överstiga med 5 till 10 decibel, enligt mätföretaget.

Järfälla kommun planerar för ett nytt bostadsområdet i Söderdalen mellan Mälarbanan och Järfällavägen.

2030 beräknas 354 tåg passera per dygn på Mälarbanan, varav 252 pendeltåg.