Droghandeln skedde via bibliotekets böcker

Susanne Lundström, biträdande bibliotekschef i Järvaområdet.
Susanne Lundström, biträdande bibliotekschef i Järvaområdet.
Tensta träff allt mer öde
Tensta bibliotek.
Narkotikahandel sker öppet på biblioteket i Tensta. Nu kan det tvingas stänga ner. Enligt både polisen och bibliotekschefen är problemet isolerat till Tensta. Varken biblioteken i Rinkeby eller Kista lider av liknande problem.

Under en längre tid har det skett en mer eller mindre öppen droghandel på torget i Tensta. Men i takt med att polisen har genomfört riktade insatser mot droghandeln och verksamheterna kring Tensta träff har lagt ned har droghandeln nu flyttat till biblioteket i Tensta.

– Vi har under en längre tid sett att det har skett droghandel utanför våra lokaler. Sedan en tid tillbaka har vi misstänkt att droghandeln har flyttat in i vårt bibliotek och kring årsskiftet såg vår personal att pengar utbyttes mot narkotika inne i biblioteket första gången, säger Susanne Lundström, biträdande bibliotekschef i Järvaområdet.

Enligt henne har personalen sedan dess vittnat om en mer eller mindre öppen droghandel i bibliotekets lokaler.

– De har sett flera gånger att pengar har utbytts mot vad som misstänks vara narkotika. De har även märkt att personer har använt böcker för att överföra pengar mellan varandra, säger Susanne Lundström.

Kan tvingas stänga

På grund av narkotikahandeln kan biblioteket nu tvingas stänga.

– Om vi inte kan försäkra personalens säkerhet så måste vi stänga. Men då är det temporärt. Det är inte tal om att Tensta ska bli utan ett bibliotek, säger Susanne Lundström.

Biblioteket räkas som en allmän plats och det håller öppet måndag till lördag. Personalen har rätt att avvisa personer från lokalerna, men de kan inte porta någon. Langarna kan alltså komma tillbaka hur många gånger de vill.

Tensta träff allt mer öde

Tensta träff är en allt mer öde plats.

Handeln har bytt plats

Ur langarnas ögon har biblioteket blivit en allt bättre plats att genomföra narkotikaaffärer enligt Daniel Mattsson, teamledare vid lokalpolisområde Rinkeby.

– Vi har lyckats få bort den öppna droghandeln kring torget. Men då har langarna flyttat upp till området kring biblioteket som just nu är en relativt ödslig plats. Men forskning visar att varje gång polisen lyckas flytta en plats för narkotikahandeln så minskar den, säger han.

Sedan bibliotekspersonalen första gången märkte att droghandel skedde i lokalerna har de fördjupat sitt samarbete med polisen.

– Polis, väktare och fältassistenter har börjat röra sig här allt mer. Då har handeln minskat markant. Men innan de började vara här så skedde affärer väldigt frekvent i lokalen, säger Susanne Lundström.

Lugnt i Kista

Bara några kilometer från Tenstas bibliotek ligger Kistas bibliotek. Det utsågs 2015 till världens bästa bibliotek och det är ett av Stockholms största bibliotek. Varken Daniel Matsson eller Susanne Lundström, som även är chef över det biblioteket, vittnar om att det sker någon organiserad droghandel där.

– Det biblioteket ligger i Kista galleria och har väldigt många besökare varje dag. Det kan vara lite stökigt där men det är snarare en produkt av att så många personer rör sig i de lokalerna, säger Daniel Mattsson.