Danderyd lex Maria-anmäls

Danderyd Två lex Maria-anmälningar gjordes av vården på Danderyds sjukhus i slutet av december.

En nyfödd pojke drabbades av kramper ett halvt dygn efter förlossningen och det ska nu utredas om personalen tog tillräckligt många blodprover på barnet innan födseln. Kramper kan tyda på syrebrist, och ett så kallat skalpblodprov kan kontrollera ett barns syrenivåer före födseln.

I ett annat ärende fick en patient med cancer blod av fel blodgrupp under en transfusion. En sjuksköterska hämtade av misstag ut blod avsedd för en annan patient med ett liknande efternamn.