Droger och uppväxtvillkor i folkhälsoarbete

Socialnämnden vill fokusera på arbete bland annat  mot alkohol...
Socialnämnden vill fokusera på arbete bland annat mot alkohol...
rökare
...och tobak.
Nu är inriktningen för kommunens folkhälsoarbete utstakad.
Villkor för unga och droger är i fokus.

Det är när Vallentuna kommun ska arbeta fram en ny kommunplan som en folkhälsopolicy ska ingå.

Alla nämnder ska besluta med vilka frågor inom ämnet folkhälsa de helst vill arbeta med.

Socialnämnden meddelar att de vill fokusera på:

  • Barn och ungas uppväxtvillkor.
  •  Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.