Drömgården vill bygga fler än 150 hobbithus

nyheter En hobbithusby, musteri och mejeri är bara något av det som planeras i framtida ekogårdsprojektet Drömgården vid Arbottna herrgård på Muskö.

Men Drömgården och kommunen är inte överens om storleken på projektet.

Drömgårdens projektledare Marie Eriksson skriver nu till Stadsbyggnadsnämndens ordförande Peter Olevik Dunder (FP) att hon blivit ”helt tagen på sängen” eftersom kommunens planarkitekt bara hänvisar till 150 hus, medan hon själv betonar vikten av betydligt fler hus i projektet.

”Ju färre bostäder ju mindre troligt att vi kan bli helt eller delvis självförsörjande”, skriver hon bland annat.