Drömläge för nya bostäder för riksdagen

Snart byggs nära 100 nya lägenheter i en vacker, kulturhistorisk byggnad från 1800-talets slut. Här möts besökaren av schackrutigt marmorgolv och pilasterindelade väggar av grön och vit marmor innanför portarna. Drömbostäder – men inte för vem som helst. Lägenheterna är reserverade för 95 riksdagsledamöter som kan flytta in om några år.

Det är det mörkrosa huset vid Brunkebergstorg, som byggdes 1899, som ska göras om från kontorslokaler för regeringskansliet till korttidsboende för riksdagsledamöterna som övernattar i Stockholm tre till fyra nätter i veckan. Varje ledamot får ett rum med pentry och badrum.

Att bygga vanliga lägenheter i huset har varit på tapeten, men det skulle innebära för stora ingrepp i den kulturhistoriska byggnaden. Dessutom bedömdes bullernivåerna vara för höga. Ett korttidsboende anses däremot vara möjligt.

– Vi vill att de ska vara så varsamma som möjligt under ombyggnaden men det måste också bli ett funktionellt hus. Därför har vi inte bestämt i detalj vad som ska bevaras inne i byggnaden, säger Julia Nedersjö, handläggare vid stadsbyggnadskontoret.

Satsningen på lägenheter vid Brunkebergstorg är en del av Statens fastighetsverks stadsförnyelseprojekt Nya Klara. Målet är att Södra Klara skall bli ett mer attraktivt och tryggt område med butiker och fler bostäder.