Drottning Silvia besökte Skoga äldrecentrum

Drottning Silvia och Geni Abraha
Drottning Silvia och Geni Abraha
Drottning Silvia titta in i gymmet på boendet.
Drottning Silvia titta in i gymmet på boendet.
Drottning Silvia talar till de boende på Skoga äldrecentrum.
Drottning Silvia talar till de boende på Skoga äldrecentrum.
Anna-Karin Axsäter, Eva Axsäter, Boel Torndahl, Elin Jones.
Anna-Karin Axsäter, Eva Axsäter, Boel Torndahl, Elin Jones.
Elisabet Sundelin, förvaltningschef för omvårdnadsförvaltningen.
Elisabet Sundelin, förvaltningschef för omvårdnadsförvaltningen.
Samuel Klippfalk, omvärdnadsnämndens ordförande.
Samuel Klippfalk, omvärdnadsnämndens ordförande.
Visning av trädgården.
Visning av trädgården.
Finbesök i Solna när Drottning Silvia besökte det nyligen certifierade Skoga äldrecentrum. Väl på plats fick Drottningen träffa en av sina första Silviasystrar.

Under onsdagen besökte Drottning Silvia äldreboendet Skoga äldrecentrum för att följa upp arbetet efter Silviahemcertifieringen.

– Vi ser att personalen jobbar mer i team. Nu är fler utbildade och kan analysera och sätt in rätt åtgärd själva, säger Elisabeth Sundelin, förvaltningschef för omvårdnadsförvaltningen.

En av de första systrarna

Eva Axsäter var en av de första undersköterskorna som fick ta emot en certifiering. År 2006 blev hon Silviasyster– nu bor hon själv på demensboende.

– Mamma var jätteengagerade i demenssjuka. Vi var med när hon fick certifieringen, så det känns symboliskt att vara här idag, säger Anna-Karin Axsäter, dotter till Eva.

Evas andra dotter, Elin Jones, säger att det inte är utan blandade känslor att vara med idag:

– Det är en stor sorg också, hon som brunnit för att hjälpa dessa människor, blir en av de sjukaste på avdelning.

Lärt sig respekt

I början av sommaren fick Skoga äldrecentrum sin Silvihemcertifiering. Totalt har 430 personer i Solna kommun utbildningen i Silviahemmets vårdfilosofi om demenssjukdomar. Geni Abraha är undersköterska och arbetar i hemtjänsten, hon har gått utbildningen och kan numera titulera sig som Silviasyster.

– Utbildningen har lärt mig mycket om respekt, det har varit fantastiskt och värdefullt även för mig som person. Att utgå ifrån att den demenssjuka förstår– allt handlar om hur man gör det. Ingenting är omöjligt, säger Geni Abraha.

Om 3 år

Efter tre år går certifieringen ut och verksamheten måste återigen vidareutbilda sin personal. Planen är enligt Samuel Klippfalk (KD), ordförande i omvårdnadsnämnden, att fortsätta behålla certifieringen.

– Planen är att våra verksamheter fortsättningsvis ska ha Silviacertifieringen.

Det är ju med hjälp av statsbidrag som ni lyckats bekosta den här certifieringen, kommer pengarna finnas om tre år igen?

– Om vi vill göra det så gör vi de. Kvalitet kostar pengar, och det här är ett sätt att uppnå kvalitet, säger Samuel Klippfalk.

Fakta

Om Silviacertifieringen

Silviahemmet erbjuder en utbildningscertifiering av hela vårdenheter. Det innebär att all personal på enheten – vårdpersonal, lokalvårdare, vaktmästare, chefer m.fl. – blir utbildade i demensvård i syfte att kunna bidra till högsta möjliga livskvalitet för de demenssjuka, oavsett sjukdomsgrad, och deras anhöriga.

Målet med arbetet mot ett certifikat är att införliva ett helhetsperspektiv i vården och omsorgen om de demenssjuka och att stimulera till fortsatt och kontinuerlig kompetensutveckling samt regelbunden reflektion.

Källa: Stiftelsen Silviahemmet
Fakta

Om Silviahemmets vårdfilosofi

Vårdfilosofin bygger på fyra hörnstenar:
• Symtomkontroll/Personcentrerad vård
• Teamarbete
• Anhörigstöd
• Kommunikation och relation
Källa: Stiftelsen Silviahemmet