Drunkningsdöden i sommar – hittills

46 personer har drunknat i sommar, flertalet vid bad eller från fritidsbåtar.
46 personer har drunknat i sommar, flertalet vid bad eller från fritidsbåtar.
Antalet personer som har drunknat mellan maj och juli i sommar är ungefär lika många som samma period i fjol, 46 respektive 41 personer.

Det visar statistik från Svenska livräddningssällskapet.

I helgen drunknade en kvinna i Nacka.

Statistik saknas när det gäller antalet drunkningar hittills under augusti.

Men mellan maj och juli i år har ungefär lika många drunknat i landet som samma period i fjol, 46 personer jämfört med 41.

Av de som drunknat är 40 män och sex kvinnor. Sju av de drunknade har varit barn.

Flertalet av de som drunknat, 17 personer, har drunknat vid bad, tolv har drunknat från fritidsbåtar, 17 har drunknat under andra omständigheter.

Jämfört med maj–juli 2014 har antalet drunkningar i landet minskat rejält, då drunknade 71 personer.

Ett stort antal drunkningsolyckor har tidigare år rapporterats under augusti månad. 2015 anmäldes 35 drunkningar under augusti, 2014 anmäldes 21 drunkningar.

– Antalet badolyckor påverkas oerhört mycket av vädret. 2014 var en fin badsommar vilket innebar att många sökte sig till vattnet med en större riskexponering som följd, säger Anders Wernesten vid Svenska livräddningssällskapet.

– Jag skulle nog vilja säga, att när det gäller just badolyckor, så är 2016 ett normalår när det gäller numerären för maj-juli. Nu inväntar vi ju augusti för att få en helhetsuppfattning av sommarmånaderna.

Läs även här.