Dryga böter för skräpig tomt

Segeltorp Ägaren till en fastighet i Segeltorp har fått en byggsanktionsavgift av kommunen på nästan 180 000 kronor för att han bedrivit olovlig verksamhet på tomten, haft upplag med oljefat och bråte, och ställt upp en lastbil och en buss.

Dessutom har fastighetsägaren ändrat på markförhållandena så att lutningen mot en granntomt blivit för stor. Utfyllnaden påbörjades i samband med att bygglov för bostadshus beviljades för 27 år sedan