Dubbdäcksförbudet kan utökas till fler gator

Snart kan det vara förbjudet att köra med dubbdäck på fler gator i innerstaden.
Snart kan det vara förbjudet att köra med dubbdäck på fler gator i innerstaden.
Dubbdäcksförbudet på Kungsgatan och Fleminggatan räcker inte till. För många bilister kör med dubbdäck ändå. Därför kan förbudet komma att utökas till fler gator.

Vid årsskiftet infördes förbud mot dubbdäck på Flemminggatan och Kungsgatan. Syftet är att få ned dubbdäcksanvändandet för att få renare luft i Stockholm.

Under den första månaden som förbudet varit i bruk har dubbdäcksanvändandet gått från cirka 50 procent till ungefär 30 på de berörda gatorna.

Men det räcker inte, enligt Daniel Helldén, miljöpartistiskt trafikborgarråd, så måste användandet sjunka till ungefär 10 procent för att det ska bli riktigt bra luft i staden. Därför kan det vara aktuellt att utöka förbudet till fler gator.

– Det är inte säkert, men det kan bli så. Vi gör en bedömning beroende på hur de nuvarande förbuden slår, säger Daniel Helldén.

Vilka gator är det aktuellt att införa förbud på i sådana fall?

– Länsstyrelsen tog fram en lista på lämpliga gator för några år sedan, vi tittar på flera. Men det skulle kunna handla om Folkungagatan, Sveavägen eller St Eriksgatan, säger Daniel Helldén.

Ett problem med dubbdäcksförbudet är att det är svårt att komma åt de som struntar idet. Det är polisen som skall sköta övervakningen, men de har ofta inte tid.

– Jag kunde önska att de kommunala parkeringsvakterna skulle få sköta det istället för polisen, men det är en lagstiftningsfråga och ligger på regeringsnivå, säger Daniel Helldén.

En eventuell utökning av förbudet träder förmodligen i kraft först nästa år, det eftersom man vill utvärdera resultaten av de nuvarande förbuden även under nästa säsong.