Min lokala hjälte

Dubbel trängselskatt för Haningependlare

Om drygt två år kan det börja kosta dig som Haningebo 15 kronor varje gång du ska åka över Västerbron, Centralbron och Slussen. Plus den vanliga trängselskatten.
Om drygt två år kan det börja kosta dig som Haningebo 15 kronor varje gång du ska åka över Västerbron, Centralbron och Slussen. Plus den vanliga trängselskatten.
Dubbel trängselskatt för Haningeborna och resten av södra länsdelen. Det kan bli verklighet när det gäller vägarna in till city.

Stockholmstrafiken måste minska och samtidigt behövs pengar till infrastruktur, menar regeringen.

Stockholm är redan igenbommat med trafik – och det tros bara bli värre. De kommande 20 åren förväntas regionen växa med en halv miljon människor.

Den av regeringen tillsatta Stockholmsförhandlingen 2013 vill nu införa trängselskatt på Essingeleden och Saltsjö-Mälarsnittet, det vill säga broarna i innerstan som Västerbron, Centralbron och Slussen, för att minska trafiken och förbättra miljön.

Flera remissinstanser välkomnar förslagen – men de södra länskommunerna rasar. Man menar att det finns fler arbetsplatser, offentliga myndigheter, hälso- och sjukvårdsanläggningar, servicecentra, kultur- och idrottsanläggningar och företag på norra än på södra sidan. Att fler Haningebor får betala dubbel trängselskatt när de ska till stan.

Kommunstyrelsens ordförande i Haninge, Martina Mossberg (M), menar att det blir regional obalans.

– Vi säger absolut nej till trängselskatt på Saltsjö-Mälarsnittet, det blir ju helt galet. Jag är inte längre principiellt emot trängselavgifter, men det får inte gå till att bli orättvisor. Jag tänker inte bara på vanliga Haningebor, utan även på våra logistik- och transportföretag som dagligen kör in till stan, säger hon.

Södertörns kommunalråd har också gemensamt ställt sig tveksamma till att trängselskatten ska utökas till Essingeleden innan kommande Förbifart Stockholm är byggd genom västra Stockholm.

Men från och med den 1 januari 2016 är det tänkt att de utökade trängselskatterna ska gälla – och i Haninge har frågan även blivit het lokalt.

Socialdemokraterna har nämligen öppnat för förslagen.

– Vi ställer oss positiva om trängselskatterna hjälper till att finansiera till exempel Spårväg Syd och Södertörnsleden, och inte går till staten eller enbart till tunnelbaneutbyggnaden i Nacka. Men vi vill fortsätta diskutera tidpunkt och utformning, säger oppositionsråd Robert Noord (S).

Martina Mossberg tycker att Robert Noord sviker Haningeborna. Hon menar att förslagen lättare skulle kunna stoppas med ett enat Haninge och Södertörn.

– Det är hutlöst att Robert inte slåss för Haningeborna. Jag kan förstå att regeringen vill ha intäkter för viktig infrastruktur, men vi kan inte acceptera orättvisor, säger hon.

Nu på fredag ska alla remissvar från de 57 remissinstanserna, däribland de södra länskommunerna, ha lämnats in och regeringen ska nu avgöra hur tungt kritiken från söder väger.

Det är inte klart vart de nya intäkterna från trängselskatterna ska gå, men i förslagen nämns vägbyggen och tunnelbaneutbyggnader.

Fakta

Max 30 respektive 15 kronor

Trängselskatten på Essingeleden föreslås bli max 30 kronor. När Förbifart Stockholm öppnar 2022 sänks skatten på Essingeleden till 20 kronor.

En trängselskatt på Saltsjö-Mälarsnittet, gränsen mellan norra och södra Stockholm, föreslås bli max 15 kronor. Förutom Västerbron, Centralbron och Slussen, handlar det om Fredhäll.

Trängselskatt på Saltsjö-Mälarsnittet förutsätter att skatt även att tas ut på Essingeleden.

Källa: Stockholms

förhandlingen 2013