Dubbelt så många anmäler mobbning

Skolor måste förebygga mobbing, inte bara agera när något skett, säger Bris kurator.
Skolor måste förebygga mobbing, inte bara agera när något skett, säger Bris kurator.
På fem år har antalet anmälningar om mobbning i skolan fördubblats. Förra året anmäldes 223 kränkningar.

Allt fler anmäler att de utsätts för mobbning och kränkande behandling i Stockholms skolor. Förra året fick Skolinspektionen 223 anmälningar. I 76 av dem fick skolorna kritik för att inte ha gjort tillräckligt för att stoppa mobbningen.

– De som hör av sig till oss vittnar om en tillvaro där de lever under ständig rädsla och oro. Och den rädslan kan sitta kvar långt efter att mobbning upphört. Man tappar en del av sin tro på sig själv och grubblar mycket på om det är något fel på en. Jättemånga känner också skuld och skam för att de blir mobbade, säger Nina Lindström, kurator på Bris.

Hur det går för den mobbade senare i livet beror mycket på vad man gör åt mobbningen.

– Det är jätteviktigt att vuxenvärlden ger stöd och agerar för att mobbningen ska upphöra för att man ska kunna lägga den bakom sig. Om det inte sker kan man bära med sig det lång tid efteråt och bli deprimerad och få självmordstankar. Det kan även påverka skolresultaten, säger Nina Lindström.

Samtidigt vill hon betona att det aldrig är försent att söka hjälp hos en kurator eller psykolog för att bearbeta det.

Hur borde skolorna jobba för att hindra att mobbning uppstår?

– Skolorna måste få resurser att skapa trygga barngrupper. I otrygga klasser finns ett behov av att gruppera sig och markera vilka man vill och inte vill vara med. Om det uppstår måste skolan prata om grupperna och även involvera föräldrarna som måste prata med sina barn. Och se om någon inte har någon att vara med och göra något åt det. Skolan måste också bli bättre på att ligga steget före och se hur gruppen fungerar och inte bara agera när något redan hänt.

Enligt Adelinde Schmidhuber, grundskolechef i Stockholm, gör staden nu stora satsningar för att förebygga kränkningar genom att utbilda skolornas personal i hur de ska arbeta förebyggande. Det handlar bland annat om att se vad eleverna gör på rasterna och att de vuxna deltar och är ute och organiserar lekar och andra aktiviteter. Men också om värderingar och hur man pratar med och om varandra. Och att skapa förtroende så att eleverna vågar prata med de vuxna. Personalen får också lära sig mer om nätkränkningar.

Varken Skolinspektionen eller utbildningsförvaltningen vet om den faktiska mobbningen har ökat eller om det är benägenheten att anmäla som ökat.

Fakta

Anmälningar om mobbning i Stockholms skolor

År        Antal anmälningar  Antal kritikbeslut

2016   223                            76

2015   177                            66

2014   113                            50

2013   117                            47

2012   111                            27

Källa: Skolinspektionen