ANNONS

Nya siffror: Dubbelt så många män som kvinnor har skulder

Kronofogden
Ett brev från Kronofogden. Genrebild.
Historiskt få svenskar är skuldsatta. Det visar nya siffror från Kronofogden.
ANNONS

Vid årsskiftet hade strax över 68 000 stockholmare i länet en skuld hos Kronofogden. Tillsammans var de skyldiga myndigheten nästan 19 miljarder kronor.

Det var en högre siffra än vid årsskiftet 2018/2019.

Färre skuldsatta

Trots en högre skuldsumma minskar andelen skuldsatta personer i länet. Det är en trend som pågått sedan 2017.

Då hade 4 procent av stockholmarna skulder hos Kronofogden; nu 3,7 procent.


Så stor del av dina kommungrannar är skuldsatta

Siffrorna visar hur stor andel av invånarna i din kommun som var skuldsatta vid årsskiftet 2019/2020.

Loading...

Loading…

Källa: Kronofogden

ANNONS

I Sundbyberg har skulderna gått upp och ner de tre senaste åren. Under 2018 ökade den sammanlagda skulden kraftigt från 353 miljoner kronor till 458 miljoner. Det är en ökning på över 100 miljoner kronor på ett år.

– Med de här stora beloppen är det vanligtvis skatteskulder. Men ibland kommer det ju in stora krav eller skadestånd, brott mot en annan person ger höga skadestånd, säger Johan Krantz vid Kronofogden.

Vid årsskiftet 2019/2020 års mätning hade den sammanlagda skulden i Sundbyberg sjunkit med nio procent.


Män mer skuldbenägna

Skillnaderna mellan kommunerna är inte särskilt stor. Botkyrka är den kommun med högst andel skuldsatta i länet och Danderyd den med lägst.

Generellt har män mer skulder än kvinnor.

Kronofogdens analytiker Johan Krantz menar att detta kan bero på att män är kraftigt överrepresenterade när det gäller brotts- och fordonsrelaterade skulder, samt skulder för underhållsstöd.

Bland kvinnor är skulder kopplade till näthandel och kreditgivare vanligare.

”I Sundbyberg är skillnaden väldigt stor”

Fyra på hundra, totalt 1 686, sundbybergare har skulder hos Kronofogden. 530 av dem är kvinnor, resten är män.

De flesta är män i åldrarna 26-64 och kvinnor i åldrarna 26-54 år.

Loading...

Loading…

Källa: Kronofogden

Loading...

Loading…

Källa: Kronofogden

Trots att det generellt är fler män än kvinnor som har en tendens att dra på sig skulder är det anmärkningsvärt större andel män än kvinnor i just Sundbyberg. Det menar Johan Krantz, analytiker vid Kronofogden.

– Det har alltid varit fler män än kvinnor, men i Sundbyberg är den skillnaden väldigt stor, säger Johan Krantz till Mitt i och fortsätter:

– Jag har ingen bra förklaring på det egentligen. Sundbyberg är ju generellt sett lite uppdelat. Rissne, Hallonbergen, och i viss mån Ör, är lite mer ekonomiskt utsatta än i centrala Sundbyberg. Om du har bättre ekonomiska förutsättningen är ju risken mindre, även om alla riskerar att hamna hos Kronofogden.

 

 

 

ANNONS