Min lokala hjälte

Dubbelt så dyra cykelfält

De nya cykelfälten vid Kungsholms strand blir dubbelt så dyra som beräknat, enligt trafikkontoret.

Nu ska projektet beslutas igen.

Mitt i har tidigare berättat om att Kungsholms strand ska få permanenta cykelfält efter ett experiment från trafikkontoret mellan Igeldammsgatan och Fridhemsgatan.

Markeringar på gatan visar cykelfälten som alltså inte är rena cykelbanor utan ett sätt att försöka tydliggöra var de olika trafikanterna ska köra. Målet är att underlätta cykelpendlingen och minska olyckorna.

I mars spikades projektet och då beslutades det också att sträckan skulle förlängas hela vägen till Inedalsgatan.

Men nu ska projektet upp till beslut igen i trafiknämnden. Under projekteringen har det nämligen framkommit att det hela blir dubbelt så dyrt för staden – från 3 till 6 miljoner kronor.

Orsaken är bland annat att man måste justera gatuhöjderna mer än beräknat.

”I samband med detaljprojekteringen väcktes också förslaget att genomföra ytterligare en standardhöjning som innebär att cykelbanan rätas ut istället för att ledas runt träd.” skriver trafikkontoret i förslaget.

Det innebär att tre stycken träd behöver tas ner och man föreslår samtidigt att fyra nya planteras som ersättning.

Om trafiknämnden säger ja till det dyrare projektet vid sitt möte den 25 augusti kan arbetet komma igång till hösten.