Dubbelt så dyrt att dö

Det blir dyrare att dö och begravas i Solna, jämfört med på Stockholms Norra begravningsplatsen, på andra sidan vägen, menar Curt Fredriksson och Anders Ekegren.
Det blir dyrare att dö och begravas i Solna, jämfört med på Stockholms Norra begravningsplatsen, på andra sidan vägen, menar Curt Fredriksson och Anders Ekegren.
Någon gång ska vi alla dö. Men fram tills dess ska vi betala begravningsavgift.

Regeringen föreslår nu en ändring av begravningsavgiften som skulle göra det mer än dubbelt så dyrt att dö i Solna.

Alla betalar vi i dag en summa varje månad för att täcka för de kostnader som uppstår vid vår begravning. Avgiften ska täcka kostnaderna för den löpande begravningsverksamheten, till exempel för lokaler och skötsel av begravningsplatser.

För medlemmar i Svenska kyrkan, i Solna cirka 37 000 personer, är avgiften inbakad i kyrkoavgiften, medan icke-medlemmar betalar separat begravningsavgift.

Den genomsnittliga begravningsavgiften i Sverige är 0,22 procent, det vill säga 22 öre per intjänad hundralapp. I Solna är avgiften lägre – endast 11 öre.

Avgifterna skiljer sig kraftigt i landet. I Silleruds församling i Värmland tar man ut rekordhöga 77,5 öre per hundralapp. Minst betalar stockholmarna, knappt sju öre, men där liksom i Tranås står kommunen för begravningsverksamheten och bestämmer därför avgiften.

I dag räknas begravningsavgiften ut genom att församlingens kostnader för begravningsverksamheten delas med de totala beskattningsbara inkomster folk som bor i församlingen har.

I det nya systemet, som är tänkt att gälla från 1 januari 2015, är tanken att räkna på samma sätt, men för hela Sverige på en gång. Pengarna går sedan till Svenska kyrkan centralt som får fördela dem till sina olika församlingar.

– Det blir som att staten bestämmer att kyrkan ska införa ett skatteutjämningssystem, säger stadsbyggnadskommunalrådet Anders Ekegren (FP).

Han och Curt Fredriksson, ordförande i kyrkogårdsnämnden i Solna församling, är oroliga för att regeringens förslag leder till kraftigt höjda avgifter.

– De församlingar som skött sin begravningsverksamhet effektivt kommer att drabbas. När man inte längre har ansvar för ekonomin tappar man incitamenten att hålla kostnaderna nere. Det finns en risk att det kommer med både det ena och det andra när räkningen ska skickas till kyrkan centralt, menar Anders Ekegren.

Just i Solna, där Norra begravningsplatsen som tillhör Stockholm och Solna kyrkogård ligger bredvid varandra, blir effekten extra tydlig, säger Anders Ekegren:

– Det blir speciellt barockt i Solna. Ligger man begraven på vår kyrkogård har man kanske betalat 30 öre i begravningsavgift, medan det på Stockholms kyrkogård räcker med att betala 6,5 öre.

Skulle Solna stad kunna ta över begravningsverksamheten som i Stockholm?

– Ja, det är en fråga vi kanske får ta och fundera på. De flesta kommunerna i Stockholms län är nog tveksamma till det här, säger han.

På finansdepartementet medger man att förslaget leder till att vissa får höjd avgift.

– Visst, det blir skillnader, men mer rättvist. Redan i dag är systemet orättvist. Flera församlingar kan täcka samma kommun, och då blir avgiften olika, menar Maria Åhrling, handläggare på skatte- och tullavdelningen på finansdepartementet.

Alla synpunkter på regeringens förslag har inte kommit in, utan det kan komma att ändras, menar hon. Från kyrkans håll har det kommit kritik om att staten är inne och styr deras verksamhet, trots att de är åtskiljda sedan 2000.

– Det är inte meningen med förslaget, säger Maria Åhrling.

Det blir speciellt barockt i Solna.Anders Ekegren (FP)

Fakta

Så bestäms begravningsavgiften

Begravningsavgiften räknas i dag ut genom att församlingens kostnader för begravningsverksamheten divideras med det totala skatteunderlaget för boende inom församlingen.

I Stockholm och Tranås är det kommunen som sköter begravningsverksamheten, och därmed också bestämmer avgiften. De berörs därmed inte av regeringens förslag.

Källa: Regeringen