Dubbelt så många besök i sporthallen

SALEM Från 2006 till 2012 har antalet besök i Säby sim- och sporthall i Salem nästan fördubblats från 55 000 besök till 100 000 enligt uppgifter från Salems kommun.

Efter en upphandling är det nu klart att Medley som drivit anläggningen sedan 2006 kommer att fortsätta driva hallen i minst tre år framåt. Både företaget och kommunen har investerat i hallen sedan 2006.

Medley har byggt om och utrustat en gymhall.

– Kommunen har byggt ett rum för gruppaktivteter som exempelvis yoga, berättar kultur- och fritidschefen Rolf Johansson på Salems kommun.