Min lokala hjälte

Dubbelt så många familjer bostadslösa

En växande andel av Stockholms bostadslösa barn finns i Skärholmen.

På bara två år har antalet familjer i stadsdelen som saknar en stadig bostad fördubblats.

Nästan tio procent av Stockholms alla bostadslösa barn finns i Skärholmens stadsdelsområde. Det visar en rapport från socialförvaltningen.

Barnens föräldrar har varken hyreskontrakt eller möjlighet till inneboende. De hänvisas till tillfälliga boendeformer som hotellhem och jourlägenheter.

– Det kan vara nyanlända från andra länder som inte har lyckats få någon bostad. Även kvinnor som utsatts för våld och tvingats fly, säger Lena Thorson, socialtjänstchef i Skärholmen.

I socialnämndens rapport har totalt 212 bostadslösa familjer i Stockholm kartlagts.

I Skärholmen har antalet ökat från nio familjer 2010 till tjugo 2012.

Lena Thorson har ingen förklaring till ökningen. Grundproblemet menar hon är den allmänna bostadsbristen.

– Det är ett allvarligt problem i hela Stockholm, inte minst i Skärholmen. Vi vill att bostadsföretagen ska bygga här ute. Det finns mark, det finns bra kommunikationer, men ändå händer det ingenting.

Även då en bostadslös ­familj når fram i bostadskön kan det bli problem. Låg inkomst kan sätta stopp för att få ett förstahandskontrakt.

I höstas lade Västerpartiet en motion om att förändra kraven för att bli godkänd som hyresgäst.

– Bostadsbolagen måste bli bättre på att hjälpa de här familjerna. I vissa fall borde också socialen kunna gå i borgen för en familj, menar Ann-Margarethe Livh, gruppledare för Vänsterpartiet i Stockholm.

Lena Thorson i Skärholmen tror inte på den modellen.

– Att gå i borgen skulle bli knepigt för kommunen. Men vi har ett helt batteri av åtgärder för att hjälpa bostadslösa familjer. Vi har hotellhem och andra typer av tillfälliga boenden. Det är inte så att de inte får tak över huvudet, säger Lena Thorson.

Lokaltidningen Mitt i har sökt ansvariga politiker i Stockholms stad, men utan framgång.

Fakta

Många är ensamstående mammor

Från 2010 till 2012 ökade antalet bostadslösa barnfamiljer i Skärholmen från 9 till 20 – den tredje kraftigaste ökningen i hela Stockholm.

Av de 212 familjer i Stockholm som ingår i socialförvaltningens rapport är 73 procent ensamstående kvinnor med barn.

Nästan 75 procent av familjerna kommer från länder utanför EU.

117 familjer har saknat stadig bostad i mer än ett år.

Källa: Socialförvaltningen