Min lokala hjälte

Dubbelt så många ska bo i Karby Brottby

Det var smockfullt i Karbyskolans matsal på mötet om ortens framtid förra veckan.

En fördubblad befolkning och mer service och kommunikationer är kommunens vision.

Karby Brottby kommer att växa rejält i framtiden. Just nu pågår samråd om kommunens fördjupade översiktsplan om utbyggnadsplanerna i området.

I förra veckan hölls ett välbesökt möte i Karbyskolans matsal, där invånarna fick träffa kommunens tjänstemän för att framföra sin synpunkter.

– Det var ett väldigt bra möte. Det var hur mycket folk som helst, stolarna räckte inte till, säger Mats Eriksson, planeringschef på Vallentuna kommun.

Enligt den överenskommelse som gjorts mellan nordostkommunerna är tanken att Vallentuna kommuns invånarantal ska ha vuxit från dagens dryga 30 000 till 45 000 invånare år 2030.

KarbyBrottby pekas i kommunens översiktsplan ut som ett av de områden som ska växa. Flerfamiljshus, villabebyggelse, ett utbyggt stationsområde för bussarna och bättre möjligheter att ta sig över E18 som skär genom området ska locka boende som i sin tur blir grogrund för mer service och utbyggda kommunikationer.

I dag bor 1 200 personer i Karby-Brottby. När området är klart kan Karby-Brottby bli hem för 2 400 invånare.

– En fördubbling ser vi framför oss. Tidsaspekten vet vi däremot inte, säger Mats Eriksson.

Den fördjupade översiktsplanen är det av en demokratisk process där kommunen identifierar lämpliga platser för till exempel villabebyggelse och flerfamiljshus. Sedan kan byggföretag lätt anvisas till mark som går att bygga på.

Exakt när byggandet börjar är oklart. Men det kommer att vara en långsam process, uppåt 20 år, innan hela utbyggnaden är klar. Visst byggande kan dock komma igång tidigare.

– Så fort någon är intresserad egentligen. Det har varit byggherrar här och tittat, men inget är klart, säger Mats Eriksson.

Anledningen till att kommunen vill bygga i Karby Brottby är det strategiska läget vid E18.

– Det är ett kanonläge! Jag är förvånad att inte fler upptäckt det.