Dubbelt upp med lånecyklar

Söderort Nu ska antalet lånecyklar fördubblas i Stockholm. Under hösten 2013 och våren 2014 kommer lånecykelsystemet att byggas ut med ett 50-tal stationer i närförorterna. Ett bälte Bromma-Liljeholmen-Gullmarsplan-Hammarby sjöstad ska vara klart 1 april 2014.

– Det är glädjande att allt fler stockholmare cyklar, vilket gynnar framkomligheten för alla i trafiken. Fler lånecyklar och bättre standard på cykelbanorna gör det lättare att välja cykeln, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.