Dubbla avgifter väntar bilförare

Fulla infartsparkeringar tvingar Annika Kristiansson i Insjön att ta bilen hela vägen till jobbet i Stockholm. I framtiden ska både vägtullar och bro­avgiften över den nya Skurubron kosta. ”Man blir hårt drabbad om man bor på den här sidan bron”, säger hon.
Fulla infartsparkeringar tvingar Annika Kristiansson i Insjön att ta bilen hela vägen till jobbet i Stockholm. I framtiden ska både vägtullar och bro­avgiften över den nya Skurubron kosta. ”Man blir hårt drabbad om man bor på den här sidan bron”, säger hon.
Invånare i Boo-kommundel, som tar bilen till Stockholms innerstad, får betala både trängselskatt och broavgift när Skurubron blir klar.

– Politikerna tycker kanske att det är småsummor men det blir mycket pengar i slutändan, säger Annika Kristiansson från Insjön.

Det blir många resor över Skurubron för Annika Kristiansson. Varje dag ska hunden Sally till hunddagis på andra sidan bron och de dagar då infartsparkeringarna är fulla tar hon bilen in till jobbet på Södermalm.

– Hittar man inga parkeringar så kommer man att få betala avgifter både här och vid vägtullarna, säger Annika Kristiansson, som tycker att Nacka kommun mu borde prioritera situationen med infartsparkeringar.

Framtiden med avgifter för att köra på nya Skurubron och höjda trängselavgifter ser tuff ut. Allt tyder på att avgiften för att köra på nya Skurubron inte blir 4 kronor i tio till tolv år som först aviserats, utan mer.

– Man kommer att bli hårt drabbad om man bor på den här sidan bron. Jag tycker att den borde vara avgiftsfri, säger Annika Kristiansson.

På Trafikverket utgår man fortfarande från att avgiften för att köra på Skurubron ska vara 4 kronor, men en statlig utredning som ska vara klar i september ser ut att ändra på det. Enligt Jennifer Moore Peterson som leder den så kallade vägtullsutredningen gör det så kallade Eurovinjettdirektivet att brukaravgifterna för Skurubron blir dyrare.

– Det reglerar vilka kostnader som ska tas med och man kände inte till det när priset på 4 kronor sattes, säger hon.

Ungefär hur hög avgiften blir går inte att säga, enligt henne.

– Det vet man bara när bron nästan är klar. Men kanske blir det mer än 4 kronor, säger hon.

Samtidigt ska trängselskatten i Stockholm bli dyrare de närmaste åren. Vägtullsutredningen tittar på vem som i framtiden ska fatta beslut om exempelvis avgiftsnivåer. Ett förslag är Stockholms stad, ett annat Stockholms läns landsting. Och att det blir en höjning är klart, däremot inte enligt vilka principer.

Som utredningssekreterare är Jennifer Moore Peterson väl medveten om att en stor del av Nackaborna och Värmdöborna nu drabbas av dubbla avgifter. Men tyvärr är det inte mycket att göra åt, ­säger hon.

– Enligt Eurovinjettdirektivet får man inte gynna dem som bor i närheten genom att låta dem slippa en avgift, säger hon.

Fram till den 1 augusti i år slipper miljöbilar betala trängselskatt – men den förmånen försvinner då. Enligt Jennifer Moore Peterson kan det kanske bli upp till de nya beslutsfattarna att bestämma hur det ska bli med miljö­bilar.

För färder på Skurubron är inga undantag aktuella, inte för miljöbilar och inte för företagare.

Ingela Birgersson (S), ledamot i miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka och boende i Saltsjö-Boo, tycker att kommunen har förhandlat dåligt.

– Trafikanterna ska inte behöva ta smällen för att Nacka kommun förhandlat dåligt med Trafikverket.

För Annika Kristiansson kommer de dubbla avgifterna att märkas i plånboken. Men att låta bilen stå är inget alternativ.

– Vi kan inte ställa bilen, helt enkelt. Vi i Boo borde inte bli drabbade, för vi måste ju över bron varje dag.

Fakta

Ska byggas mellan 2013 0ch 2016

2009 skrev dåvarande Vägverket och Nacka kommun ett avtal om att bygget av den nya Skurubron till två tredjedelar ska finansieras med brukaravgifter. Regeringen har godkänt avtalet.

Under Stockholmsförhandlingarna som pågick 2007–2008 fanns ett erbjudande om att staten skulle finansiera en ny Skurubro till 2019.

Enligt planerna ska den nya Skurubron byggas mellan 2013 och 2016.

Möjligheten att köra bil gratis på den gamla Skurubron finns fortfarande kvar, men trängseln befaras bli stor.