Dubbla avgifter väntar bilisterna

Företagaren Annette Olofsson Fors som kör en miljöbil har hittills klarat sig undan trängselavgifterna i Stockholm, men i framtiden ser hon ut att bli en av många Värmdöbor som drabbas av dubbla avgifter.
Företagaren Annette Olofsson Fors som kör en miljöbil har hittills klarat sig undan trängselavgifterna i Stockholm, men i framtiden ser hon ut att bli en av många Värmdöbor som drabbas av dubbla avgifter.
Värmdöbor som tar bilen till Stockholms innerstad får betala både trängselskatt och broavgift när Skurubron blir klar.

– När fattades alla de här besluten, frågar sig Annette Olofsson Fors, företagare och fritidspolitiker för C.

Annette Olofsson Fors tillverkar porslinständer. Nästan varje dag kör hon från laboratoriet i Gustavsberg till olika tandläkare i innerstan och på Lidingö. Med sin miljöbil har hon hittills klarat sig från trängselskatt, men framtiden med avgifter för att köra på nya Skurubron och höjda trängselavgifter ser tuff ut.

Allt tyder dessutom på att avgiften för att köra på nya Skurubron inte blir fyra kronor i 10–12 år som först aviserats, utan mer.

– Klart att det blir problem, men inte bara för mig. Tänk på alla hantverkare som far fram och tillbaka. Eller alla småbarnsfamiljer med dåliga bussförbindelser som kämpar för att få ihop livspusslet, säger hon.

På Trafikverket utgår man fortfarande från att avgiften för att köra på Skurubron ska vara fyra kronor, men en statlig utredning som ska vara klar i september ser ut att ändra på det.

Enligt Jennifer Moore Peterson som leder den så kallade vägtullsutredningen gör det så kallade Eurovinjettdirektivet att brukaravgifterna för Skurubron blir dyrare.

– Det reglerar vilka kostnader som ska tas med och man kände inte till det när priset på fyra kronor sattes, säger hon.

Ungefär hur hög avgiften blir går inte att säga, enligt Moore Peterson.

– Det vet man bara när bron nästan är klar. Men kanske blir det mer än fyra kronor, säger hon.

Samtidigt ska trängselskatten i Stockholm bli dyrare de närmsta åren. Vägtullsutredningen tittar på vem som i framtiden ska fatta beslut om exempelvis avgiftsnivåer. Ett förslag är Stockholms stad, ett annat Stockholms läns landsting. Och att det blir en höjning är klart, däremot inte enligt vilka principer.

Som utredningssekreterare är Jennifer Moore Peterson väl medveten om att en stor del av Nackaborna och Värmdöborna nu drabbas av dubbla avgifter. Men tyvärr är det inte mycket att göra åt, säger hon.

– Enligt Eurovinjettdirektivet får man inte gynna dem som bor i närheten genom att låta dem slippa en avgift, säger hon.

Fram till den 1 augusti i år slipper miljöbilar betala trängselskatt – men den förmånen försvinner då. Enligt Jennifer Moore Peterson kan det kanske bli upp till de nya beslutsfattarna att bestämma hur det ska bli med miljöbilar.

För färder på Skurubron är inga undantag aktuella. Inte för miljöbilar och inte för företagare.

Annette Olofsson Fors och hennes partikamrater inom Värmdöcentern tycker att Värmdös politiker borde inta en gemensam ståndpunkt i Skurubrofrågan medan utredningen fortfarande pågår.

– I dag vet vi inte ens var de styrande politikerna står, säger hon.

Men enligt Jennifer Moore Peterson skulle det inte göra någon skillnad.

– Beslutet har redan fattats av riksdagen. Vi ska bara föreslå en förordning som möjliggör det riksdagen har beslutat, säger hon.

Annette Olofsson Fors tycker att det är orättvist att Värmdöborna ska behöva betala mer än andra för att komma in till sina arbetsplatser och hon tycker att Värmdöborna blivit förda bakom ljuset.

– När fattades alla de här besluten? Det måste gå att ändra. Politiker ska inte bestämma om människor ska ta bilen eller inte. Alla har faktiskt inte möjlighet att åka kollektivt, säger hon.

Fakta

Alla partier är emot brotullen

2009 skrev dåvarande Vägverket och Nacka kommun ett avtal om att bygget av den nya Skurubron till två tredjedelar ska finansieras med brukaravgifter. Regeringen har godkänt avtalet.

Enligt planerna ska den nya Skurubron byggas mellan 2013 och 2016.

Möjligheten att köra bil gratis på den gamla Skurubron finns fortfarande kvar, men trängseln befaras bli stor.

Socialdemokraterna i Värmdö brukar anklaga de lokala moderaterna för passivitet i Skurubrosfrågan. Moderaterna brukar hävda att de inte kan påverka utgången. Värmdös officiella ståndpunkt är dock att samtliga partier är emot brukaravgifter på nya Skurubron.