Min lokala hjälte

Dubbla protester mot bostadsplaner

I Charlottendal kräver invånarna en förskola i stället för 140 lägenheter.

Även grannar i Asp­vik vill sätta stopp för byggplanerna i sitt område.

Protesterna eskalerade på två olika möten med kommunen förra veckan.

Förra veckans medborgardialog om förslaget att bygga ett hundratal småhus i Aspvik förvandlades till en demonstration. ”Nej till skövling av Aspviks skogar” och ”ta rätt beslut – exploatera inte” stod det på plakaten, när ett hundratal personer som bor i området tågade in på mötet i kommunhuset.

Invånarna är upprörda över att det föreslås nybyggen i Aspvik, då det inte är ett prioriterat utvecklingsområde. Höga berg på Näset skulle behöva sprängas för att göra plats för husen i området, som är strandskyddat.

Under mötet presenterade byggherren JM sitt förslag om att göra något åt parkeringen vid Aspviksbryggan, eftersom området enligt bolaget är så trafikerat.

– Men det finns nästan aldrig några bilar där, säger Carl Löfberg, som bor i närheten.

Medborgardialogens syfte var att invånarna skulle få säga sitt om planerna. Grannarna reagerade på att JM presenterade skisser som de inte tidigare hade sett.

Bolaget ansökte om att få bygga ett hundratal småhus, men förklarade under mötet att det rör sig om färre bostäder.

Nu ska kommunen ta till sig synpunkterna och besluta huruvida en detaljplan för området ska tas fram eller inte.

Förra veckan hölls även ett möte mellan invånarna i Charlottendal och kommunen. Grannarna känner sig svikna av kommunen, som tidigare lovat att en förskola ska byggas i området. Nu ska i stället fem punkthus med 140 lägenheter uppföras.

Tidigare ägde JM marken, som kommunen 2002 köpte för en krona. Förutsättningen var att det skulle byggas en förskola.

– Vi kräver att kommunen ska ge tillbaka tomten till JM om förskolan inte byggs, säger Sandro Wennberg, ordförande i Charlottendalshöjdens samfällighetsförening.

Han menar att många av invånarna flyttat hit just på grund av den utlovade förskolan.

– Man kunde till och med ställa sina barn i kö till denna förskola, säger Sandro Wennberg.

Om kommunen inte följer kravet, kommer samfällighetsföreningen att vidta rättsliga åtgärder.

Under förra veckans möte hävdade dock kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson (M) att kommunen och JM är överens vad gäller tomten.

Vi kräver att kommunen ska ge tillbaka tomten till JM om förskolan inte byggs.Sandro Wennberg charlottendal