Dumpa din julgran på rätt ställe

KISta Nu är julen slut och många vill bli av med sin barrande julgran. För att undvika skräp på stadens gator har Stockholm, fram till den 31 januari, öppnat några särskilda insamlingsplatser som tar emot julträden.

För Kistaborna är närmaste platserna återvinningscentralen i Bromma och Lövsta i Hässelby. Men julgranen räknas som grovavfall och kan också lämnas nedklippt i grovsoprummet.