Dumpade båtvrak ett hot mot miljön

Snart sjunker skrotbåten vid Långvik på Nämdö helt och hållet. Ägaren är okänd.
Snart sjunker skrotbåten vid Långvik på Nämdö helt och hållet. Ägaren är okänd.
Att forsla bort dumpade bilar har blivit lättare.

Skrotfärdiga skepp hamnar däremot på botten innan de får bärgas. Då är det ofta för sent.

– Vi får inte ta bort dem ens om de är halvsjunkna, säger Linda Bergman, miljöinspektör.

Vid vattnet längs Långvik på Nämdö ligger en gammal skrotbåt och tar in vatten. Snart sjunker den helt och liksom övriga skrotskepp i vattnen runt Värmdö kan det leda till dyra bärgningar, utsläpp av olja, grundstötningar och risker för badande.

Enligt statistiken kommer kommunen att hantera cirka tre ärenden som rör skrotbåtar det här året, men de dumpade båtarna kan vara betydligt fler än så.

– Det finns nog ett stort mörkertal. Det finns ju ganska många öar i Värmdös skärgård, så vi har ingen möjlighet att veta om det ligger sjunkna båtar ute i vattnet. Har en båt sjunkit och ingen har anmält det så känner vi inte till den, säger Linda Bergman, miljöinspektör på Värmdö kommun.

De skrotbåtar som kommunen faktiskt har koll på är svåra att få bort från naturen. För det krävs en fullmakt från ägaren, annars kan bärgaren bli ersättningsskyldig om ägaren ger sig till känna. Det gör att skrotskeppen kan bli liggande länge.

– Vi har inte skrotat eller bärgat några båtar på länge eftersom att frågan är komplex och lagstiftningen är otydlig. Skrotbilar är lättare att hantera eftersom det finns uppdaterad lagstiftning som reglerar när bilar får tas bort, säger Linda Bergman.

Den skrotbåtsägare som vill göra rätt för sig kan få betala dyrt. Att skrota en liten fritidsbåt kostar cirka 4 000 kronor, inklusive transport. En normalstor segelbåt på 6–10 meter kan kosta 38 000 kronor, inklusive transport, att göra sig av med lagligt.

Enligt försäkringsbolaget Trygg Hansa är det därför inte helt ovanligt att båtägare anmäler sina gamla båtar stulna eller försvunna när de gjort sig av med dem själva.

– Vi har haft några fall där gamla båtar fått sjunka på mystiska sätt. Då har det rört sig om riktigt gamla båtar från 70-talet. Hur de sjunkit vet vi inte säkert, men man kan anta att de har fått hjälp på traven. Tio procent av alla försäkringsbolags fall är försök till försäkringsbedrägeri och det gäller såklart även båtar, säger Håkan Franzén, försäkringsexpert.