Dumpade sopor upprör

”Mycket av det som slängs kan skada djuren. Det finns ju en sopstation i Vaxholm. Det är ju bara att köra dit”, säger vaxholmsbon John Böttiger. Det här är bara ett av många ställen där avfall dumpats.
”Mycket av det som slängs kan skada djuren. Det finns ju en sopstation i Vaxholm. Det är ju bara att köra dit”, säger vaxholmsbon John Böttiger. Det här är bara ett av många ställen där avfall dumpats.
En uppryckning behövs om inte Vaxholms grönområden ska bli helt överhopade med skräp, menar John Böttiger.

På kommunen är man oense med övriga myndigheter om hur ansvaret för renhållningen ska fördelas.

– Folk är så jädrans hopplösa. De bara kastar skräpet – och så får någon annan ta bort det, säger John Böttiger.

Som gammal Vaxholmsbo har han varit ute mycket i skog och mark, plockat bär och svamp och strövat runt.

Men på senare tid har han upplevt att det blivit allt vanligare med skräp i naturen. Bara på den korta sträckan längs Vaxholmsvägen mellan Ladvik och Nibble kan han peka ut ett halvdussin platser där folk dumpat avfall – allt från bildäck och byggavfall till vanligt hushållsavfall. Skräp som i många fall blir liggande – länge.

– Det finns små vägar där man dumpat skräp överallt, säger han.

På en liten skogsväg på Bogesund räknar Mitt i till tolv bildäck som någon slängt runt vägen, tillsammans med en gammal soffa och andra möbler och skräp.

Några minuters bilfärd därifrån, också på Bogesund står en gammal tv och ett tangentbord uppställt – och har stått så i skogsbrynet i minst fem år, enligt John Böttiger.

På Vaxholms kommun säger man sig däremot inte känna igen att det blivit skräpigare.

– Jag har inte sett någon markant ökning, men jag vet inte hur det ser ut på fastigheter som inte tillhör kommunen, säger Lars Junell, driftsingenjör på Vaxholms stad.

– Visst, det jättetråkigt, men det är inte kommunens uppdrag att städa längs 274:an eftersom det är Trafikverkets väg. De brukar städa åtminstone två gånger per år. Och om det är skräpigt på Bogesund vet jag inte. Vi sköter blå leden och Tenöbadet som vi arrenderar. Där har vi städtillsyn.

När det gäller övriga Bogesundslandet menar kommunen att det är statens ansvar som ägare. Men det håller inte ägaren Statens fastighetsverk (SFV) med om.

– Nedskräpningen på Bogesund tycker jag är ett stort problem. Vi har inte gett något tillstånd till dumpning, säger Fredrik Ellgren, förvaltare på SFV.

Enligt honom hade de tidigare en muntlig överenskommelse om att dela upp renhållningsansvaret, men den gäller inte längre.

– Vi tog ett stort ansvar, fast vi inte har det ansvaret enligt en dom i miljööverdomstolen.

Enligt domen från 2006 kan kommuner vara skyldiga att städa upp, även om marken inte tillhör någon annan. Men så långt har Vaxholms stad inte velat gå ännu.

– Vi har en dialog med kommunen för hantera sådana frågor, men vi har inte riktigt kommit mål ännu, säger Fredrik Ellgren.

– Det är klart att det är en kostnad att städa. Men det är också en långsiktig kostnad för naturen att inte städa, säger John Böttiger.

Fakta

Kommunen skyldig att städa upp

I en vägledande dom i miljööverdomstolen 2006 slapp ett markägande bolag i Strömsund ansvaret att städa upp en illegal soptipp på sin mark. Detta eftersom man varken gett tillstånd till tippen eller känt till den. Vem som skräpat ner var också okänt.

Enligt miljöbalken har kommunerna skyldighet att forsla bort ”hushållsavfall” om det behövs för att skydda hälsa och miljö. I begreppet hushållsavfall ryms även exempelvis möbler, batterier, färgrester och fordon – om de kommer från hushåll.

Källor: Miljöbalken/ Naturvårdsverket