Bob Dylan kommer inte till Rinkeby

Bob Dylan kommer inte till Rinkeby. Men nobelpristagaren i Kemi kommer.
Bob Dylan kommer inte till Rinkeby. Men nobelpristagaren i Kemi kommer.
Bob Dylan kommer inte till Rinkeby. Men det gör Nobelpristagaren i kemi, Jean Pierre Sauvage.

I ett personligt brev till Svenska Akademiens ständiga sekreterare Sara Danius skrev Bob Dylan att han inte kan komma till Stockholm på grund av ”åtaganden han redan hade”.

Däremot måste Bob Dylan inom de närmaste sex månaderna hålla en Nobelprisföreläsning. Det kravet ställs på den som fått ett Nobelpris.

Men det går också att skicka en inspelad video av talet istället, så det är inte säkert att han dyker upp då heller.

Däremot kommer Nobelpristagaren i kemi, Jean Pierre Sauvage, till Rinkeby bibliotek den 9 december för att träffa Rinkebyskolans elever.

I 27 år har eleverna på skolan arbetat med Nobelpriset tillsammans med Gunilla Lundgren. Majoriteten av alla litteraturpristagare sedan 1988 har varit på besök.